Menu

Çocuklarda Davranış Bozukluğu

Çocuklarda Davranış Bozukluğu

Çocuklarda en çok endişelendiğimiz durumlardan biride çocuklarda görülen davranış problemleridir.Bu davranış problemleri her bir çocuk için davranışın çeşidi ve şiddeti açısından farklılık göstermektedir.

En sık görülen davranış bozuklukları; çok fazla ısrarcı ve yineleyici baş kaldırma olması, yaşına uygun olan toplumsal değerleri çiğnemesi, başkalarını rahatsız edici kasten yapılan fiziksel ve sözsel davranışlar, hırçınlık, saldırganlık, yalan söyleme ve küfür etmedir. Eğer bu tarz davranış bozuklukları şiddetli ve yoğun şekilde devam ederse çocuğun yetişkinlik döneminde Antisosyal Kişilik Bozuluğu tanısı alma ihtimali yüksektir.

Bu davranışların nedenine baktığımızda en temel nedenler çocuğun dikkat çekme arzusu ve bu tarz davranışları yetişkinlikle bütünleştirmiş olması sebebiyle çocuğun olgun olduğunu ispatlama çabalarıdır. Temel olarak burada üzerinde durmamız gereken nokta, bu davranışın süreklilik kazanmasına sebep olan etkenlerdir. Bu etkenlerin en büyüğünüde yanlış ebeveyn tutumları oluşturmaktadır.
Örnek verecek olursak ; 

4 yaşında bir kız çocuğu ağır bir şekilde küfürler ediyor ve bu durum aile bireyleri tarafından beklenmedik bir durum olduğundan dolayı aile bireylerinin hoşuna gidiyor ve gülüşmeler başlıyor. Böyle bir durumda çocuk kendisinin daha çok sevildiğinin ve takdir edildiğini düşünerek bu davranışı yapma sıklığını arttırabiliyor.

Normal şartlarda bu davranışlar çocuklarda ilk gözlenmeye başladıkları dönemde zaten yoğunluğu çok fazla değildir fakat zamanla ebeveynlerin bu şekilde desteklercesine vermiş oldukları tepkiler çocuktaki davranışın şiddetini ve sürekliliğini arttırmaktadır. Böyle davranışlarla karşılaşan ebeveynlerin yapması gereken şiddetle tepki vermek yerine çocukla sakin bir şekilde konuşmaya çalışmak olmalıdır. Eğer çocuk konuşmaya yaklaşmıyor ve hırçınlık gösteriyorsa, bu tarz olumsuz davranışlarını görmezden gelerek tepkinizi ortaya koymalısınız. Ayrıca kendisini gün içinde en sevdiği oyuncak, sosyal faaliyet veya yemeklerden mahrum etmenizde etkili bir yöntem olacaktır. Bu süreç içinde çocuğun sergilediği istenen ve olumlu davranışlar takdir edilerek ve ödüllendirilerek sürekliliği arttırılmalıdır. Bu şekilde olumsuz davranışları minimum seviyeye çekerken; olumlu davranışlarıda uygun seviyelere çekmelisiniz.

Aile içi disiplinin tutarsız olduğu, aşırı disiplinli veya aşırı esnek annelerde bu davranış bozuklukları için zemin hazırlamaktadır. Ayrıca, aile içi ve aile dışı, fiziksel ve cinsel istismarda bu tarz davranış bozukluklarına sebep olmaktadır.

Eğer erken dönemlerde doğru ebeveyn tutumlarıyla çocuğa yaklaşılırsa bu davranış problemlerinin büyük ölçüde önüne geçilebilir. Bu davranışları tümüyle tedavi edebilecek bir yöntem yoktur. Ailenin amacı bu problemleri minimal seviyeye çekmek olmalıdır. Bu dönemdede bir uzmanla çalışılması çocuk ve aile için daha etkili olacaktır. Uzmanla olan çalışmalarda öncelikli amaç ebeveynlerin bu konuda bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi olmalıdır.

Uzm. Nöropsikolog Deniz Oğur

denizogur@gmail.com

instagram: psikologdenizogur

Comments

comments

Yorum Bırak!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir